ML 21 maj

Oslobodjenja 1, Rakovica, Beograd
Tel / Fax : 011/356-44-66
Mob: +381 63 7702 024

e-mail:


Reference


Metrološka laboratorija 21.Maj doo je laboratorija za etaloniranje merila i etalona dužine, ugla, hrapavosti i ravnosti, sertifikovana kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Sertifikat br.02-052). Pored etaloniranja , vršimo proveru tacnosti CNC i mernih mašina , a na zahtev korisnika vršimo etaloniranja na terenu. Svi etaloni koje poseduje ML 21.Maj, sledljivi su do nacionalnog etalona. Na taj nacin postiže se sledljivost svih rezultata unutar ISO 17025 sistema,što omogucuje da se rezultati mogu uporediti i da budu merodavni u svim državama.


 

AKREDITACIJA-ATS


Pored starog Fona(sadašnji APR), na ulazu u parking, desno.