Laboratorija akreditovana kod ATS

Etaloniranje

Metrološka laboratorija 21. maj je akreditovana za etaloniranje u oblasti dimenzionih veličina:

Etaloni i merila dužine
 • Merni lenjiri (čelični i stakleni);
 • Glatki kontrolni valjci i prstenovi;
 • Granične planparalelne mere dužine;
 • Mikrometri za spoljašnja merenja;
 • Mikrometri za unutrašnja merenja (dodir u dve tačke);
 • Mikrometri za unutrašnja merenja (dodir u tri tačke);
 • Kontrolni kalibri;
 • Pomična merila, dubinomeri, visinomeri;
 • Merni satovi;
 • Merna sredstva za unutrašnje merenje sa mernim satom (subita);
 • Merne trake;
 • Merni  mikroskopi;
 • Pločice za merne mikroskope;
 • Profil projektori;
 • Merne mašine;
 • Uređaji i etaloni za merenje debljine;
 • Kontrolni čepovi glatki;
 • Kontrolni čepovi navojni;
 • Kontrolne prizme;
 • Kalibracioni blokovi;
 • Granične mere zazora i radijusa;
 • Glatke kontrolne račve;
 • Kontrolnici dužine i prečnika
 • Kontrolnici za železnički program;
 • Linearni davači pomeraja;
 • Uređaji i etaloni kružnosti (sfera).
Merila ugla
 • Uglomeri;
 • Ugaonici;
 • Libele;
 • Ugaoni davači.
Etaloni i merila hrapavosti
 • Uređaji za merenje hrapavosti.
 • Etaloni za merenje hrapavosti.
Etaloni i merila ravnosti
 • Merne ploče;
 • Kontrolna stakla.
Merila sile
 • Moment ključevi.
Zahtev za etaloniranje

Preuzmite zahtev za etaloniranje i popunjen nam dostavite na mail ili nas kontaktirajte putem kontakt forme.

Zahtev za etaloniranje

Sertifikat i obim akreditacije

Zašto ML 21.maj?

ML 21.maj brine o korisnicima svojih usluga. Svesni smo značaja preciznog merenja koje se odražava na kvalitet vaših proizvoda, pa u skladu sa tim primenjujemo savremene metode etaloniranja vaše merne opreme.
Naš tim stručnjaka je visoko obrazovan i stručno kvalifikovan za usluge koje pružamo.
Kvalitet etaloniranja, validnost rezultata i zadovoljstvo korisnika su naš osnovni cilj.

MISIJA
Stalno unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo, uz poštovanje standarda i primenu dobre laboratorijske prakse. Posvećeni smo zadovoljstvu korisnika naših usluga, kao i našeg osoblja, uz permanentno unapređenje rada, obučavanje osoblja i ulaganja u vrhunsku opremu.

VIZIJA
Biti broj jedan u etaloniranju dimenzionih veličina.

Galerija

O nama

Metrološka laboratorija 21.maj d.o.o. Beograd je akreditovana laboratorija za etaloniranje (ATS 02-052) u oblasti dimenzionih veličina (dužina, ugao, hrapavost, ravnost i dr.). Osnovana je 2011.godine i uspešno posluje od tada. 

Zadovoljenje zahteva korisnika, standarda i dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, kao i oprema vrhunskih svetskih proizvođača, doprinose da ML 21. maj predstavlja jednu od vodećih laboratorija za etaloniranje u oblasti dimenzionih veličina.

Rukovodstvo i stručni tim laboratorije su nepristrasni i posvećeni stalnom poboljšavanju kvaliteta usluga. Kvalitet usluga i poverenje korisnika je osnovni cilj i zadatak svih nas.

Usluge etaloniranja obavljamo u laboratoriji i na terenu, uz poštovanje ugovorenih rokova.

Reference

Kontakt

Kako do nas?

Metrološka laboratorija 21. maj

Oslobođenja 1, 11090 Beograd
office@ml21maj.com
+381 11 356 44 66
+381 64 647 01 86

Ukoliko želite da vam damo ponudu za etaloniranje, svoju specifikaciju merne opreme i podatke o firmi možete ostaviti u kontakt formi, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.